Bản tin an toàn

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 1. THỜI HẠN BẢO HÀNH
- Mỗi sản phẩm có một thơi gian bảo hành riêng. Quý khách hàng sẽ được bảo hành trực tiếp tại Dương Ngọc theo từng sản phẩm Quý khách đặt mua. 
2. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
- Lỗi nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm không đạt đúng tiêu chuẩn chất lượng, không đúng với size, không đầy đủ hóa dơn, giấy chứng từ. 
3. PHẠM VI BẢO HÀNH
- Toàn phạm vi Việt Nam. 
4. ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH
Tại VPGD của Công ty tại 26 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
 
50% in 1 màu cho đơn hàng trên 20 bộ